Основи на веб-сајт и веб-страна: Сè што сте сакале да знаете, а не сте прашале!

Објаснување на основните поими веб-сајт, веб-страна, и разлики меѓу нив, како и кои се придобивките на Вебстриан.

Прочитај повеќе

Препорачано

Зошто ви е потребна веб-страна?

Вашата веб-страна е вашата дигитална „визит карта“ која ќе го подобри професионалниот изглед на вашиот бизнис и ќе придонесе за поголем кредибилитет пред потенцијалните клиенти.

Прочитај повеќе

Работното време на вашата веб-страна е 24/7

Веб-страната е достапна 24/7 за посетителите и преку неа тие може да комуницираат со вашиот бизнис постојано, без оглед на работното време. Тоа пак ви нуди клучна предност тие посетители да ги претворите во свои идни клиенти.

Прочитај повеќе