Сè што сте сакале да знаете, а не сте прашале: што е домен, а што поддомен

ШТО Е ДОМЕН?

Домен е веб-локација, односно адреса на веб-сајтот, преку која се пристапува на веб-страниците од веб-сајтот.
Домените се купуваат преку домен-регистри и вообичаено се обновуваат на годишно ниво.

Пример за домен:
https://www.webstrian.mk
каде што
  • https:// - кратенка за протоколот со кој се пристапува на веб-серверот
  • www – традиционален акроним, префикс, за веб-адреса
  • webstrian.mk - името на доменот, каде што кратенката “.mk” го претставува меѓународниот код за домени за нашата државата

ШТО ПОДДОМЕН?

Поддомен е дополнително име, префикс, кој се додава на името на доменот, на пример arhiva.mojdomen.mk, blog.mojdomen.mk, prodavnica.mojdomen.mk итн.

Најчестата намената на поддомените е на нив да се постави веб-сајт со специфична намена, како дополнителен дел/дополнување на веб-сајтот кој е поставен на главниот домен.

Важно е да знаете дека доколку сакате бесплатно решение, Вебстриан ви нуди можност за добивање на бесплатен поддомен на кој можете да го објавите вашиот сајт на интернет.

Тоа значи дека на доменот https://www.webstrian.mk вие добивате „своја“ адреса, па до вашиот веб-сајт ќе се пристапува преку https://mojsajt.webstrian.mk

НАПРАВЕТЕ ЧЕКОР НАПРЕД СО ВЕБСТРИАН! ДОЗВОЛЕТЕ НИ ДА ГО КРЕИРАМЕ И ОПТИМИЗИРАМЕ ВАШЕТО ИНТЕРНЕТ ПРИСУСТВО.

За да започнеме контактирајте нѐ на:
+389 78 38 48 95
contact@webstrian.mk