Сè што сте сакале да знаете, а не сте прашале: Што е хостинг

ШТО Е ХОСТИНГ?

По изработката на веб-сајтот потребно е истиот да се постави на интернет. Тоа се прави преку хостирање, односно закупување простор на одреден сервер за таа намена.

Компјутерите на кои се поставува веб-сајтот за да биде достапен на интернет се викаат веб-сервери.

Важно е да знаете дека хостингот најчесто е услуга која се плаќа на годишно ниво. Со платформата на Вебстриан оваа услуга е вклучена во техничкото одржување на веб-сајтот, каде што освен хостирањето имате и одржување на софтверот, базите и серверите каде е поставен вашиот веб-сајт.

НАПРАВЕТЕ ЧЕКОР НАПРЕД СО ВЕБСТРИАН! ДОЗВОЛЕТЕ НИ ДА ГО КРЕИРАМЕ И ОПТИМИЗИРАМЕ ВАШЕТО ИНТЕРНЕТ ПРИСУСТВО.

За да започнеме контактирајте нѐ на:
+389 78 38 48 95
contact@webstrian.mk