ВО ПОСТОЈАН КОНТАКТ СО ВАШИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Додадете формулар за контакт и е-известувања на вашата веб-страна и бидете во постојан контакт со вашите посетители. Дозволете добрата комуникација да придонесе за уште подобар бизнис.

Контакт-формулар

Само внесете ја адресата на вашата е-пошта и веднаш поставете формулар за контакт на вашата веб-страна. Преку оваа функционалност, вашите посетители ќе може да ви испратат електронска порака, а вие да одговорите на сите нивни прашања.

Формулар за е-известувања

Формуларот за е-известувања ќе ви помогне да изградите база на посетители што подоцна ќе може да ги контактирате. Поставете го формуларот за е-известувања на вашиот веб-сајт и повикајте ги вашите посетители да се пријават доколку сакаат да добиваат известувања за вашите новости, попусти, нови производи итн. Кога ќе дојде време, вие ќе може да им испратите е-порака на сите ваши пријавени посетители одеднаш, со само еден клик.

Доколку ви е потребно, може да додадете повеќе формулари и да испраќате различни е-известувања, според кои би можеле и да ги категоризирате своите посетители. На овој начин би имале една група посетители заинтересирани да добиваат само е-известувања за попусти на вашите производи, друга група за вашата најнова колекција, трета за отворени работни позиции во вашата компанија итн.   

Сами одбирате каде ќе биде поставена формата за е-известувања на вашата веб-страна, каква порака ќе има и каков ќе биде нејзиниот изглед.