Колони

Вебстриан ви овозможува сами да одлучите за распоредот на елементите на секоја страница што ќе ја уредувате. За да го дефинирате распоредот, треба да кликнете во вториот таб на прозорецот „Додади елемент“, каде што се наоѓа опцијата „Колони“.

Откако ќе кликнете на „Колони“, ќе треба да го внесете бројот на колоните што би сакале да ги имате, како и просторот помеѓу секоја колона. Откако ќе ги внесете овие податоци, вашата страница ќе биде поделена на соодветен број колони. Во секоја колона потоа вие ќе може да внесувате различни елементи како слики, текст, видеа, икони итн. Со додавање на елементите во секоја колона, лесно ќе ја изградите структурата на вашиот веб-сајт.

ПРАЗЕН СЕПАРАТОР

Елементот „Празен сепаратор“ се наоѓа во вториот таб на прозорецот „Додади елемент“. Користете го за да оставите празен простор помеѓу другите елементи на страницата. Со тоа ќе ја подобрите читливоста на вашиот веб-сајт, а дизајнот ќе остане секогаш чист и ненатрупан. Ширината на празниот простор лесно може да ја промените, со едноставно повлекување и пуштање на сепараторот во правците горе-долу или десно-лево.

ЛИНИСКИ СЕПАРАТОР

Елементот „Линиски сепаратор“ ви овозможува да ставите хоризонтални линии помеѓу елементите на вашите веб-страници за да ги разделите еден од друг и за да ја одржите содржината на вашиот веб-сајт добро организирана. Овој елемент, како и претходните, се наоѓа во вториот таб на прозорецот „Додади елемент“.

Кога ќе го поставите, линијата што ги разделува елементите ќе започнува од почетокот и ќе завршува на крајот на вашата веб-страница. За да ја регулирате нејзината должина, комбинирајте го овој елемент со елементот „Распоред“, кој за вас ќе креира колони. Поставете го линискиот сепаратор во колона и со регулирањето на должината на колоната ќе ја регулирате и должината на линијата.