Краток преглед

Вебстриан ви дава различни можности во однос на името на доменот на вашиот веб-сајт. Како име за домен на вашиот веб-сајт може да користите бесплатен поддомен на webstrian.mk, како на пример mojsajt.webstrian.mk или пак да користите ваш сопствен домен регистриран во некој од домен рагистраторите.

Името на поддоменот на веб-сајтот го задавате во текот на процесот на регистрација. Во овој процес, меѓу другото, потребно е да го внесете и името на поддоменот за вашиот веб-сајт. Ова име ќе биде дел од webstrian.mk доменот, и тоа е името преку кое ќе може да пристапувате до вашиот веб-сајт.

Подоцна, доколку сакате да користите ваш сопствен домен, домен кој го имате купено од домен регистрар, можете да го подесите овој домен преку административниот панел на Вебстриан за домен на вашиот веб-сајт. Во овој случај, доколку имате повикувања кон вашиот веб сајт со претходното име, повикувањата ќе бидат пренасочени кон новото име на доменот.