Како да се префрлите од еден дизајн на друг?

Платформата на Вебстриан ви нуди можност да започнете со еден дизајн и потоа да го смените со нов, без да изгубите ништо од содржината што сте ја додале. Системот автоматски ќе ги префрли вашите слики, текстови, видеа итн. во новиот дизајн.

За да се префрлите од еден дизајн на друг, направете го следното:

1. Во левото административно мени, кликнете на ставката „Теми“.

2. Кликнете на „Промена на тема“ и ќе ви се отворат сите достапни дизајни на Вебстриан.

3. Поминете со глувчето врз посакуваната тема и кликнете на копчето „Промени ја темата“.

4. Ќе ви се отвори нов прозорец што ќе побара од вас да потврдите дека сакате да ја промените темата, односно дизајнот на вашиот веб-сајт. Кликнете на копчето „ОК“ и веднаш ќе биде аплициран новиот дизајн на вашиот веб-сајт.