Откажување на претплатата

Може да ги откажете услугите кои ви ги нуди Вебстриан најмалку 3 дена пред автоматското обновување на претплатата. Во таков случај, услугите ќе ви бидат прекинати по истекот на периодот за кој имате платено.

Откажувањето на претплатата може да биде направено преку кликнување на „Претплата -> Сметка“ во левото мени на вашиот административен панел. Во долниот дел на страницата ќе го пронајдете копчето „Откажи претплата“ (види слика) и со негово кликнување вие ќе се откажете од користењето на услугите на Вебстриан.