Краток преглед

Одберете го пакетот што најмногу ви одговара и направете претплата на Вебстриан.

Процесот на претплата започнува со избирање на еден од пакетите достапни на Вебстриан. Тука треба да го одберете и начинот на плаќање – месечна или годишна претплата.

Може да се претплатите на Вебстриан за време на пробниот период или откако тој ќе заврши. Доколку не се претплатите за услугата до крајот на пробниот период, вие сѐ уште ќе имате пристап до вашиот веб-сајт, но тој повеќе нема да биде јавно достапен.

Кога ќе заврши периодот на претплата (период што вие сами го одбирате кога правите претплата за услугите на Вебстриан), вашиот договор автоматски ќе се обнови за дополнителен период, сѐ додека не ја откажете услугата. На пример, ако сте одбрале месечно плаќање при правење на претплатата, тогаш периодот на обновување кога таа ќе заврши исто така ќе биде за еден месец. Ова значи дека доколку експлицитно не се откажете од претплатата на Вебстриан, системот автоматски ќе ја обнови по истекот на периодот за кој сте платиле.

Пред секое завршување на вашата претплата, ние ќе ви испратиме известување на вашата е-пошта дека таа ќе ви биде автоматски обновена доколку не ја откажете. За да престанете да ги користите услугите на Вебстриан, ќе треба да ја откажете претплатата најмалку 3 дена пред истекот на периодот за којшто сте платиле.

Ве молиме следете ги линковите во овој дел за да добиете повеќе информации за претплатата и за начините на плаќање.