ИМАЈТЕ ВЕБ-САЈТ ИЛИ ВЕБ-ПОРТАЛ ЗА ВЕСТИ И ЗАБАВНИ НОВОСТИ

Платформата на Вебстриан ви овозможува да уредувате ваш сопствен веб-портал каде што ќе објавувате дневни вести или забавни новости. Елементот „Вести“ исто така може да го додадете на страниците од вашиот веб-сајт и таму да ги објавувате своите бизнис-вести. Сите алатки за уредување на Вебстриан ќе ви бидат достапни со што лесно и брзо ќе може да креирате професионален веб-сајт на којшто ќе ги објавувате своите вести.  

Во оваа секција дознајте повеќе за тоа како да додадете вести на веб-сајтот, како да креирате веб-портал, како да додадете категории на вашите вести итн.